ตัวอย่างผลงานนักเรียน ปีการศึกษา 2559

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ส่งความสุขวันขึ้นปีใหม่

This slideshow requires JavaScript.

แสดงละคร

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

การโฆษณา  โน้มน้าวใจ