ข้อมูลส่วนตัว

รูปข้าราชการ

 

ชื่อ  กิ่งกาญจน์ สมจิตต์

การศึกษา  

– ศศ.บ.ภาษาไทย (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

– ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู  (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช)

– ศษ.ม.การสอนภาษาไทย (มหาวิทยาลัยรามคำแหง)

สถานที่ทำงาน  โรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน      

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s