ผลงานนักเรียน ม.4

ผลงานนักเรียน ม.4

  เขียนโปสการ์ด ส่งความสุขให้ครอบครัวเนื่องในวันขึ้นปีใหม่

This slideshow requires JavaScript.

 แสดงละคร 

   วาดรูป เวตาล ประกอบเรื่อง

This slideshow requires JavaScript.

  เขียนผังมโนภาพ เรื่องนิทานเวตาล

This slideshow requires JavaScript.

  เขียนโปสการ์ดวันแม่

  เขียนโปสการ์ด วันพ่อ

 ส่งสารด้วยการพูด

แบบป่วงๆ  กรุณาอย่าลอกเลียนแบบ  ertre324220       

061   ใครบ้ากว่ากัน???