ผลงานนักเรียน ม.4

ผลงานนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2561

in5  แต่งโคลงสี่สุภาพ

This slideshow requires JavaScript.

ผลงานนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2560

a91347971105in5  เขียนโปสการ์ด ส่งความสุขให้ครอบครัวเนื่องในวันขึ้นปีใหม่

This slideshow requires JavaScript.

in5  แสดงละคร 

in5   วาดรูป เวตาล ประกอบเรื่อง

This slideshow requires JavaScript.

in5   เขียนผังมโนภาพ เรื่องนิทานเวตาล

This slideshow requires JavaScript.

in5  เขียนโปสการ์ดวันแม่

in5  เขียนโปสการ์ด วันพ่อ

in5

 

 

โฆษณา