ภาพกิจกรรม

 นักเรียนแสดงละคร เรื่อง หัวใจ ชายหนุ่ม

 นักเรียนรับเกียรติบัตรในการแข่งขันทักษะวิชาการด้านต่างๆ      

(2 พฤศจิกายน  2559)

 แข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2559 (24 ตุลาคม 2559)

 ไหว้ครู 2559

   โครงการคูปองพัฒนาครู

This slideshow requires JavaScript.

 การศึกษาดูงาน    

บางมูลนาค ศึกษาดูงาน

ชุมพรบรมธาตุ   ทะเลแหวก

 มุทิตาจิตครูชโลมใจ ชยพันธนาการ   

                                 l4

Advertisements