ภาษาไทย ม.4

 

1515หลักสูตรวิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

09   ภาคเรียนที่ 1  วิชาภาษาไทย ท 31101

 วรรณคดีน่ารู้ ม4                

 นมัสการมาตาปิตุคุณ ฯ 

 อิเหนา        

 นิทานเวตาล   profile   profile

 ทุกข์ของชาวนาในบทกวี 

 ธรรมชาติของภาษา ความรู้และข้อสังเกตเกี่ยวกับภาษา

 พลังของภาษา

 เสียง    16

 อักษร

 คำ

 วรรณคดีสมัยสุโขทัย    

 การสื่อสารของมนุษย์    13  13

 รับสารด้วยการฟัง     

 รับสารด้วยการอ่าน 

 ส่งสารด้วยการพูด

09  ภาคเรียนที่ 2 วิชาภาษาไทย ท 31102

 นิราศนรินทร์คำโคลง    18            18       

 หัวใจชายหนุ่ม 

 มงคลสูตรคำฉันท์                   

 เวสสันดรชาดก  

 ภูมิปัญญาทางภาษา   073    073        

 การเขียนโครงงาน 

 การเขียนบรรณานุกรม

 ส่งสารด้วยการเขียน  071

 การเขียนเรียงความ               

 การเขียนจดหมายกิจธุระ      

 ผังมโนภาพ   071   071  

 ภาษาเพื่อการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต

   aq15[1]   aq15[1]  aq15[1]   aq15[1]

สรุป เนื้อหาหลักภาษาและการใช้ภาษา

 

1 คิดบน “ภาษาไทย ม.4

 1. ชาวนาชาติไทยจิตใจแข็งแกร่ง
  ไม่หวั่นแดดแรง
  แซงแยงเข้าตา
  ปลูกข้าวเช้าเย็น
  ลำเค็ญหนักหนา
  กว่าจะได้มา
  เป็นข้าวให้เรากิน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s