ภาษาไทย ม.4

24    24

1515หลักสูตรวิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

09   ภาคเรียนที่ 1  วิชาภาษาไทย ท 31101

 วรรณคดีน่ารู้ ม4                

 นมัสการมาตาปิตุคุณ ฯ 

 อิเหนา        

  นิทานเวตาล   profile  profile

 ทุกข์ของชาวนาในบทกวี 

 ธรรมชาติของภาษา ความรู้และข้อสังเกตเกี่ยวกับภาษา

 พลังของภาษา

 เสียง    16

 อักษร

 คำ

 วรรณคดีสมัยสุโขทัย    

 การสื่อสารของมนุษย์    13  13

 รับสารด้วยการฟัง     

 รับสารด้วยการอ่าน 

 ส่งสารด้วยการพูด

เส้น3

09  ภาคเรียนที่ 2 วิชาภาษาไทย ท 31102

 นิราศนรินทร์คำโคลง    18            18       

  หัวใจชายหนุ่ม 

  มงคลสูตรคำฉันท์                   

 เวสสันดรชาดก  

 ภูมิปัญญาทางภาษา   073    073        

 การเขียนโครงงาน 

 การเขียนบรรณานุกรม

 ส่งสารด้วยการเขียน  071

 การเขียนเรียงความ               

 การเขียนจดหมายกิจธุระ      

 ผังมโนภาพ   071   071  

 ภาษาเพื่อการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต

24  2424  24

   

 

โฆษณา

One thought on “ภาษาไทย ม.4

 1. ชาวนาชาติไทยจิตใจแข็งแกร่ง
  ไม่หวั่นแดดแรง
  แซงแยงเข้าตา
  ปลูกข้าวเช้าเย็น
  ลำเค็ญหนักหนา
  กว่าจะได้มา
  เป็นข้าวให้เรากิน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s