ภาษาไทย ม.6

 88

09  ภาคเรียนที่ 1 วิชาภาษาไทย ท 33101

 เสภาขุนช้างขุนแผน ตอนขุนช้างถวายฎีกา 

 สามก๊ก ตอนกวนอูไปรับราชการกับโจโฉ 

 กาพย์เห่เรือ / เจ้าฟ้าธรรมธิเบศร  

 ไตรภูมิพระร่วง    

 พันธกิจของภาษา   88

 การเปลี่ยนแปลงของภาษา  

 ระดับของภาษา   

 ราชาศัพท์      8

 ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับความคิด  

 ภาษากับเหตุผล   8

 การใช้ภาษาแสดงทรรศนะ  

 เรียงความเกี่ยวกับโลกจินตนาการและโลกอุดมคติ  

 เส้น15

09  ภาคเรียนที่ 2 วิชาภาษาไทย ท 33102

 สามัคคีเภทคำฉันท์                

 ขัตติยพันธกรณี         

 การโต้แย้ง  8

 การโน้มน้าวใจ           

 การใช้ภาษาให้งดงาม  

 การอธิบาย การบรรยาย และการพรรณนา   8

 การเขียนที่บรรลุวัตถุประสงค์  

 การสื่อสารในเครือข่ายสังคมอินเทอร์เน็ต  8

 การใช้ภาษาในหนังสือพิมพ์  

เส้น15

แบบทดสอบและความรู้เพิ่มเติม

โฆษณา

9 thoughts on “ภาษาไทย ม.6

  1. สนุกสนานได้ความรู้เรื่องต่างๆมากมายที่ไม่เคยรู้ เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างในบางเรื่อง

  2. เข้าใจในเนื้อหาที่ครูสอน มีวิธีการสอนที่ดีจำง่ายเข้าใจง่าย ครูสอนให้คิดวิเคราะห์ด้วยตัวเองฝึกทำแบบฝึกหัดจึงเกิดความเข้าใจและจำได้

  3. เข้าใจในเนื้อหาดี และสนุกสนานไปกับตัวละครในวรรณดี จินตนาการล้ำเลิศ

    • เข้าใจในเนื้อหาดี และสนุกสนานไปกับตัวละครในวรรณดี จินตนาการล้ำเลิศ

  4. มีเนื้อหาสาระที่เข้าใจง่าย ทำให้ไม่ต้องไปหาในเว็บอื่นให้เสียเวลาค่ะ

  5. อาตมาเรียนทางสื่อนี้อย่างตั้งใจและจดบันทึกทุกขั้นตอนเพราะชอบภาษาไทยและภาษาบาลีเป็นชีวิตจิตใจครับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s