อาเซียนศึกษา

ช2

 avatar_1383 avatar_1383   หลักสูตรแกนกลางอาเซียน

avatar_1383 avatar_1383   คู่มือหลักสูตรอาเซียน

myanmar-f   ความรู้เรื่องอาเซียน      

myanmar (เมียนมาร์-ชาย)   ชื่อประเทศในอาเซียนเป็นภาษาอังกฤษ

LAos   เมืองหลวงของประเทศอาเซียน

 copy-19 ประเทศมาเลเซีย

copy-17  ประเทศกัมพูชา

 indonesia_f  ประเทศอินโดนีเซีย

Burma  ประเทศเวียดนาม

LAos   ประเทศลาว

MLAY  ประเทศฟิลิปปินส์

indonesia_f   ประเทศบรูไน

Burma  ประเทศเมียนมา

indonesia_f   ประเทศสิงคโปร์

268_1405493049.jpg_425  ประเทศไทย 

Philippin   คำทักทาย กลุ่มอาเซียน

MLAY  ชุดประจำชาติอาเซียน

LAos  ดอกไม้อาเซียน

 c5u71  นิทานอาเซียน 

indonesia_f  ขนมอาเซียน

copy-19 อาหารอาเซียน

MLAY  การละเล่นพื้นบ้านอาเซียน

 LAos  สัตว์ประจำชาติอาเซียน

copy-17 ทรัพยากรของชาติอาเซียน

268_1405493049.jpg_425  มหานครอาเซียน

Burma ซูเปอร์สตาร์อาเซียน

indonesia_f  เส้นทางรถไฟอาเซียน

c5u71  สถานที่ยอดนิยมในเวียดนามและฟิลิปปินส์

LAos  วัฒนธรรมการกินของบรูไนและลาว

รูปการ์ตูน-Asean-Dress-ผู้หญิงกัมพูชา  การบริการในมาเลเซียและสิงคโปร์

copy-19 ตลาดอินโดนีเซีย

MLAY  สัญลักษณ์แห่งการเรียนรู้ของสิงคโปร์และลาว

myanmar-f  กัมพูชา อดีต ปัจจุบัน และอนาคต

Burma  ทำความรู้จักเวียดนาม

copy-17 ทำความรู้จักเชียงตุง

Philippin ชาติพันธ์ุวรรณาในอาเซียน

โฆษณา