Posted in การแต่งคำประพันธ์

ฉันท์

19-aLp

19-aLp

indharavichien11 (1)

23 23      อินทรวิเชียรฉันท์ 11    

จะมีแบบแผนเหมือนกับ กาพย์ยานี 11  แต่เพิ่ม ครุ,  ลหุ เข้าไป อินทรวิเชียร แปลว่าสายฟ้าของพระอินทร์ หมายถึง ฉันท์ที่มีลีลาอันรุ่งเรืองงดงามดุจสายฟ้าซึ่งเป็นอาวุธของพระอินทร์ นิยมใช้แต่งข้อความที่เป็นบทชมหรือบทคร่ำครวญนอกจากนี้ยังแต่งเป็นบทสวด หรือพากย์โขนด้วย

วรรคหน้ามี 5 คํา วรรคหลังมี 6 คํา รวม 2 วรรค เป็น 1 บาท นับ 2 บาท เป็น 1 บท คําที่ 3 ของวรรคหน้ากับคําที่ 1 ที่ 2 และที่ 4 ของวรรคหลังเป็นลหุ นอกนั้นเป็นครุ คําสุดท้ายของวรรคที่ 2 รับสัมผัสกับคําสุดท้ายของวรรคที่ 3 แต่เดิมไม่นิยมสัมผัสระหว่างคําสุดท้ายของวรรคที่ 1 กับคําที่ 3 ของวรรคที่ 2 เช่น (รูปภาพ สัมผัส) (อิลราช)แต่ต่อมานิยมสัมผัสระหว่างคำสุดท้ายของวรรคที่ 1 กับคำที่ 3 ของวรรคที่ 2 อย่างเดียวกับกาพย์ยานี 11 เพราะถือว่าไพเราะ

คำครุ    23

หมายถึง คำที่ประสมด้วยสระเสียงยาวในแม่ ก กา เช่น กา ตี งู กับคำที่ประสมด้วยสระเสียงสั้นหรือยาวก็ได้ที่มีตัวสะกด เช่น นก บิน จาก รัง นอน และคำที่ประสมด้วยสระ อำ ไอ ใอ เอา ซึ่งถึอว่าเป็นเสียงมีตัวสะกด

คำครุ เวลาเขียนเป็นสัญลักษณ์ ใช้เครื่องหมายเหมือนไม้หันอากาศ แทน

คำลหุ    23

หมายถึง คำที่ประสมด้วยสระเสียงสั้นในแม่ ก กา เช่น จะ ติ มุ เตะ และคำที่ใช้พยัญชนะตัวเดียว เช่น ก็ บ่ ณ ธ นอกจากนี้คำที่ประสมด้วย สระอำ บางทีก็อนุโลมให้เป็นคำลหุได้ เช่น ลำ

คำลหุ เวลาเขียนเป็นสัญลักษณ์ ใช้เครื่องหมายเหมือนสระอุ แทน

  ตัวอย่างอินทรวิเชียรฉันท์ 11

       พึงมรรยาทยึด                      สุประพฤติสงวนพรรค์

รื้อริษยาอัน                                  อุปเฉทไมตรี

ดั่งนั้นณหมู่ใด                             ผิบไร้สมัครมี

พร้อมเพรียงนิพัทธ์นี                    รวิวาทระแวงกัน

   แผนผังฉันท์ชนิดต่างๆ

จิตปทา

มาณวก

วสันต  วิชชุม

อินทวงฉัน

ฉัน1ฉัน2

ฉัน3         23  2323

Advertisements

ผู้เขียน:

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s