ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์

  ประกวดรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้า ปี 2561 ประเภท เรื่องสั้น และ บทกวี  ติดตามข่าวสารได้ที่ เพจเฟซบุ๊ก “รางวัลพานแว่นฟ้า” หมดเขตรับผลงานวันที่ 30 เมษายน 2561

 คัดเลือกเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2561 http://www.culture.go.th

  โครงการบันไดกวี โดย บริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) คัดเลือกนักเรียนและครูที่สนใจเข้าร่วมโครงการบันไดกวี ส่งผลงานและส่งใบสมัคร ภายใน 31 พฤษภาคม 2560 (www.pr7eleven.com)

   นักเรียนที่สนใจด้านการเขียนสารคดี  เรื่องสั้น  หรือ กวีนิพนธ์ เชิญชวนส่งใบสมัครเข้ารับการอบรมโครงการกล้าวรรณกรรม ภายใน 30 มิถุนายน 2560  (www.pr7eleven.com)

   ประกวดงานเขียนเรื่องสั้น หัวข้อ “กลัว”  ความยาว 10 – 15 หน้ากระดาษเอสี่  ส่งผลงานทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 (www.tawansong.com)

    ประกวดเขียนข้อความผ่านไปรษณียบัตร หัวข้อ “ตามรอยพ่อ..สานต่อพระราชปณิธาน”  ส่งผลงานภายใน 31 มกราคม 2560

   ประกวดงานเขียนเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์  ส่งผลงานภายใน วันที่ 21  เมษายน 2560  (www.nsm.or.th)

   คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดประกวดการแข่งขันเขียนบทร้อยกรองสด ในวันศุกร์ที่ 26  สิงหาคม  2559  จัดส่งรายชื่อภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2559

   สมาคมครอสเวิร์ด  เอแม็ท คำคม และซูโดกุแห่งประเทศไทย จัดแข่งขันทริปเปิ้ลเกม ชิงแชมป์ภาคเหนือ ประจำปี 2559  ระหว่างวันที่ 27 – 28  สิงหาคม  2559  ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า  พิษณุโลก  

  มูลนิธินันทบุรีวัฒนา ฯ วัดป่านันทบุรีญาณสังวราราม (ในสังฆราชูปถัมภ์) ประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ “ธรรมะที่ได้จากหนังสือร้อยคำสอน สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ฯ กับการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน” ส่งผลงานภายใน 1 สิงหาคม 2559 

  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์จัดงานประชันกลอนสด และประกวดบทร้อยกรอง  ประเภทนักเรียน และประชาชน  ส่งใบสมัครภายใน 22  กรกฎาคม  2559 

  ประกวด/แข่งขันนักเรียน  ครู  ผู้บริหารรักการอ่าน  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อ่านได้ 40 เล่ม ขึ้นไป  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  อ่านได้  50  เล่มขึ้นไป  ครูและผู้บริหาร อ่านได้ 60 เล่มขึ้นไป  ภายในวันที่ 19  สิงหาคม  2559  

  กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดประกวดการเขียนเรียงความ หัวข้อ “พลังเยาวชนปกป้องสิ่งแวดล้อม”  ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษเอสี่  ภายใน  30  มิถุนายน 2559

   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองน่าน จัดประกวดคำขวัญเกี่ยวกับโรคเอดส์  ชั้น ม.1 – ม.3  ภายในวันที่ 20  มิถุนายน 2559

  สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย  มหาวิทยาลัยมหิดล  จัดการประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูก 4 ภาค  ประเภทนักเรียนระดับมัธยม และประเภทนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ส่งใบสมัครภายในวันที่ 30  มิถุนายน 2559

  เปิดภาคเรียน ที่ 1 / 2559  ในวันจันทร์ ที่ 16 พฤษภาคม  2559  ตอนเช้ามีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง อย่าลืมเตรียมของมาทำบุญกันด้วยนะคะ  :)

  ประกวดความเรียง / บทความ หัวข้อ “รวมพลังจงรักภักดี สามัคคีปกป้องสถาบันของชาติไทย”   ความยาวไม่เกิน  1 กระดาษเอสี่  หมดเขตส่ง เดือนมีนาคม 2559     รายละเอียดเพิ่มเติม  

http://www.thailandwakeup.com/register/writing.pdf

  ประกวดแต่งเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ความยาวไม่น้อยกว่า  7 หน้ากระดาษ   รายละเอียดเพิ่มเติม 

http://www.manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9580000127611

  โครงงานภูมิปัญญาทางภาษา  เลื่อนส่งงานเป็นวันที่ 4 มกราคม 2559 นะคะ           

 สัปดาห์ในวันที่ 30 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคมนี้  ตัวแทนห้องนักเรียนชั้น ม.4  อย่าลืมนำไปรษณียบัตร มาเขียนโปสการ์ดวันพ่อด้วยนะคะ (นำมาเขียนในคาบภาษาไทยคาบแรกของสัปดาห์ค่ะ)

  ห้องเรียนใดที่ยังไม่ได้รับแผ่นพับบันทึกการอ่าน ไปรับได้ที่ห้องภาษาไทยนะคะ และต้องทำส่งทุกวันที่ 1 และ วันที่ 16 ของทุกเดือนนะคะ

  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7 เลขที่ 28 – 52 มารับแบบบันทึกการทำกิจกรรมและสาธารณประโยชน์ได้ที่ห้องภาษาไทยนะคะ

  ข้อสอบกลางภาคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 , 6/3 , 6/7  วิชาเสริมทักษะภาษาไทย  จะออกเนื้อหาตามที่ได้รับความรู้จากวิทยากรสอนติว ในวันที่ 2 – 3 พฤศจิกายน 2558

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s