ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์

037924

magic_koopa___art_stars_by_mnrart-d5bo12ab-a-r-u  สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย ร่วมกับสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย คณะภคินี เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร กรมส่งเสริมวัฒนธรรม และสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย จัดโครงการประกวดวรรณกรรมรางวัล “วรรณศิลป์ อุชเชนี” ประจำปี 2562 (ปีที่ 3) พร้อมวาระ100 ปี ชาตกาล (ประคิณ ชุมสาย ณ อยุธยา) กวีสตรีคนสำคัญ/ศิลปินแห่งชาติผู้ล่วงลับ ในห้วงวันคล้ายวันเกิด 6 กันยายน 2562 วันครบ 100 ปี

โดยคัดสรรและพิจารณาผลงานเขียนที่มีเนื้อหาและลักษณะตามเกณฑ์ที่กำหนด จากผลงานเขียนที่ส่งเข้าประกวดทั่วประเทศ เพื่อพิจารณาตัดสินมอบรางวัลแก่นักเขียนที่มีคุณภาพดี โดยแบ่งงานเขียนเป็น 2 ประเภท ดังนี้

1. ประเภทกลอนสุภาพ แบ่งเป็น ๒ ระดับคือ
– ระดับนักเรียน
– ระดับประชาชน
2. ประเภทความเรียง แบ่งเป็น ๒ ระดับคือ
– ระดับนักเรียน
– ระดับประชาชน

โดยหัวข้อการประกวดรางวัลวรรณกรรม วรรณศิลป์อุชเชนี ปี ๒๕๖๒ คือ “ที่ใดมีชีวิต ที่นั่นมีความหวัง” กำหนดส่งผลงานภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒

 

magic_koopa___art_stars_by_mnrart-d5bo12a  ประกวดแข่งขัน โครงการรักษ์ภาษาไทย

magic_koopa___art_stars_by_mnrart-d5bo12a  สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2562 เพื่อเสริมความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่รางวัลพานแว่นฟ้า และเกียรติบัตร

ประเภทการประกวด

  • ประเภทเรื่องสั้น
  • ประเภทบทกวี

กำหนดระยะเวลา  เปิดรับผลงานเข้าประกวด ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562  (http://www.facebook.com/phan.waenfah)037924037924037924

magic_koopa___art_stars_by_mnrart-d5bo12a  สถาบันธรรมวรรณศิลป์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบทความสอนใจ “PunnSpace Award” หัวข้อ “How to รักตัวเอง” ชิงค่าต้นฉบับ พร้อมลดค่าลงทะเบียนหลักสูตรเขียนเปลี่ยนชีวิต

กติกาการประกวด

  • รูปแบบ บทความ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการรักตัวเองที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้ เสนอแนะวิธีการ และมีรูปธรรมชัดเจน
  • ความยาว 2-5 หน้ากระดาษเอสี่ ขนาดอักษร 16 พอยท์ เขียนด้วยภาษาไทยเท่านั้น มีศัพท์ภาษาต่างประเทศแทรกได้จำนวนไม่มาก
  • หมดเขตส่งผลงาน ไม่เกินวันที่ 31 มีนาคม 2562
  • (www.facebook.com/khianpianchiwit)
  • 037924

 

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s