Posted in ภาษาไทย ม4

ภาษาเพื่อการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต

อินเทอร์เน็ต  เป็นเครือข่ายการสื่อสารผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์หลักที่ใช้คือเครื่องคอมพิวเตอร์

 05 การใช้ภาษาในการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตที่เหมาะสม

  • เหมาะกับกาลเทศะ  หากเขียนถึงเพื่อนสนิท นักเรียนอาจใช้ภาษาที่ไม่เป็นทางการได้ เขียนถึงผู้ใหญ่ เช่น ญาติผู้ใหญ่ พ่อ แม่ ครู ก็อาจใช้ภาษากึ่งทางการ แต่หากเขียนเพื่อกิจธุระ เช่นเขียนจดหมายลากิจ ลาป่วย หรือขออนุญาตต่างๆถึงโรงเรียน หรือขอข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานต่างๆ ควรใช้ภาษาที่เป็นทางการ
  • สุภาพ
  • สะกดถูกต้อง

05  ข้อควรระวังในการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต

  1. ที่อยู่อีเมลที่ไม่ได้ใช้ติดต่อกันภายในระยะเวลาที่ให้ผู้บริการอีเมลกำหนด ที่อยู่อีเมลนั้นจะถูกลบออกจากระบบโดยอัตโนมัติ เมื่อนักเรียนสมัครใช้อีเมลแล้วควรหมั่นใช้ หรือตรวจสอบอีเมลที่กลับมาอยู่เสมอ
  2. ใช้อินเทอร์เน็ตด้วยความระมัดระวัง ใช้เหตุใช้ผลพิจารณาไตร่ตรองอย่างรอบคอบ หากสงสัยหรือพบความไม่ชอบมาพากลใดๆ ควรปรึกษาพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู อาจารย์ หรือญาติผู้ใหญ่ทันที
  3. ควรตรวจสอบเมื่อได้รับอีเมลขอความช่วยเหลือ และควรเปลี่ยนรหัสผ่านเข้าใช้อีเมลของตนเป็นระยะๆ เพื่อป้องกันมิจฉาชีพ
  4. พิจารณาไตร่ตรองข้อมูลข่าวสารที่ได้รับผ่านทางอินเทอร์เน็ตอย่างรอบคอบ ไม่กลายเป็นเครื่องมือแพร่ข่าวลือหรือข้อมูลข่าวสารที่เป็นเท็จ แม้แต่ข้อมูลข่าวสารที่ตรวจสอบแล้วว่าจริง แต่ไม่เป็นผลดีต่อใครหรือต่อสังคมโดยรวม  รวมทั้งควรตรวจสอบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนั้นว่าไม่ผิดกฎหมาย และไม่ละเมิดลิขสิทธิ์

05  05  05  05  05  05  05

Advertisements

ผู้เขียน:

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s