Posted in ภาษาไทย ม6

สามก๊ก ตอนกวนอูไปรับราชการกับโจโฉ

   เนื้อเรื่องย่อเรื่อง สามก๊ก ตอน กวนอูไปรับราชการกับโจโฉ

king m01  ในปลายสมัยราชวงศ์ฮั่น รัชกาลพระเจ้าเลนเต้ ได้มีกลุ่มโจรโพกผ้าเหลืองที่ทำให้ประชาชนเดือนร้อนไปทั่ว ชาวเมืองสามคนได้แก่ เล่าปี่ กวนอู และเตียวหุย ทั้งสามเป็นพี่น้องร่วมสาบานกัน ได้ปราบโจรโพกผ้าเหลืองได้ พระเจ้าแผ่นดินจึงปูนบำเหน็จให้เล่าปี่ไปครองเมืองๆ หนึ่ง โดยมีกวนอูและเตียวหุยไปเป็นทหารเอกและขุนพลหนุ่มชื่อโจโฉก็ปราบโจรโพกผ้าเหลืองได้แตกพ่ายเช่นกัน ต่อมาเมื่อพระเจ้าเหียนเต้ได้ครองราชย์ได้ตั้งตั๋งโต๊ะคนอธรรมเป็นอุปราช โดยมีลิโป้เป็นทหารเอก ชาวเมืองเดือดร้อนไปทั่วจากความอธรรมของตั๋งโต๊ะ มีผู้ทำอุบายให้ลิโปผิดใจกับกับตั๋งโต๊ะ และฆ่าตั๋งโต๊ะตาย โจโฉจึงเข้ามากุมอำนาจยกกองทัพไปปราบหัวเมืองต่างๆ มีอำนาจมากต่อมาภายหลังได้เป็นเจ้าเมืองกุนจิ๋วและสู้รบกับเล่าปี่อยู่เสมอ เล่าปี่พ่ายแพ้โจโฉเสมอแต่เมื่อได้ขงเบ้งมาเป็นที่ปรึกษา ซึ่งขงเบ้งแนะนำให้เป็นพันธมิตรกับซุนกวนผู้มีอำนาจในดินแดนแถบลุ่มน้ำแยงซีเกียงทางใต้และร่วมมือกับจิวยี่ขุนพลของซุนกวนตีทัพโจโฉแตกพ่ายแต่ภายหลังเล่าปี่กับฝ่ายซุนกวนกลายเป็นปฏิปักษ์กัน ทำให้สู้รบกัน เมื่อพระเจ้าเหียนเต้สิ้นพระชนม์แผ่นดินจีนจึงแบกออกเป็นสามก๊กดังนี้ ๑. จ๊กก๊ก ของเล่าปี่ ๒. วุ่ยก๊ก ของทายาทโจโฉ ๓. ง่อก๊ก ของซุนกวน ทั้งสามก๊กทำสงครามกันเป็นเวลาถึง ๖๐ ปี จึงรวมอยู่ภายใต้การปกครองของกษัตริย์องค์เดียวกัน เรื่อง สามก๊ก ตอน กวนอูไปรับราชการกับโจโฉ เป็นตอนที่ ๒๒ มีเนื้อเรื่องโดยสังเขปดังนี้

ในสมัยพระเจ้าเหี้ยนเต้โจโฉตั้งตัวเป็นมหาอุปราชสำเร็จราชการแผ่นดินและคิดกำจัดเล่าปี่ซึ่งขณะนั้นครองเมืองซีจิ๋วอยู่ เล่าปี่หนีไปพำนักลี้ภัยอยู่ที่เมืองกิจิ๋ว ฝ่ายโจโฉเมื่อเข้ายึดเมืองซีจิ๋วของเล่าปี่ได้ก็ยกไปตีเมืองแห่ฝือของกวนอู โจโฉส่งทหารไปล่อให้กวนอูไล่ตามออกมานอกเมืองและล้อมจับตัวกวนอูไว้ เตียวเลี้ยว (ทหารฝ่ายโจโฉ) ซึ่งกวนอูเคยช่วยชีวิตไว้เป็นผู้เข้าไปเกลี้ยกล่อมกวนอูให้ไปอยู่กับโจโฉ กวนอูยอมจำนนแต่ขอเงื่อนไขเป็นสัญญา ๓ ข้อ จากโจโฉ คือ ๑. ขอให้ได้เป็นข้าพระเจ้าเหี้ยนเต้ ๒. ขอให้ได้ปรนนิบัติและคุ้มครองพี่สะใภ้ทั้งสอง ๓. ขอไปหาเล่าปี่ทันทีเมื่อรู้ว่าอยู่ที่ใด แต่แรกโจโฉไม่ยอมรับเงื่อนไขข้อสุดท้าย เตียวเลี้ยวจึงยกนิทานเรื่องอิเยียงผู้กตัญญูมาเล่า เพื่อชี้ให้เห็นว่ากวนอูนั้นเป็นคนกตัญญูมาก หากโจโฉเลี้ยงดูอย่างดีอาจผูกใจกวนอูไว้ได้ โจโฉจึงยอมรับเงื่อนไขของกวนอู โจโฉพากวนอูไปถวายตัวเป็นทหารเหี้ยนเต้ และให้กวนอูกับพี่สะใภ้ทั้งสองอยู่อย่างสุขสบาย แต่กวนอูก็มิได้มีน้ำใจตอบสนองโจโฉ กลับแสดงว่ายังจงรักภักดีต่อเล่าปี่อย่างแนบแน่น โจโฉคิดน้อยใจแต่ก็เชื่อว่ากวนอูเป็นคนกตัญญูคงจะไม่จากไปจนกว่าจะได้ตอบแทนบุญคุณก่อน  (เนื้อหาจาก http://writer.dek-d.com)

 คุณค่าด้านวรรณศิลป์

          การใช้ภาษา การเล่าเรื่องใช้บรรยายโวหารที่ประโยคไม่ซับซ้อน ใช้ภาษาไม่ยากแม้ว่าจะเป็นภาษาโบราณ สามารถเข้าใจได้ว่า ใครทำ อะไร ที่ไหน เมื่อใด อย่างไร แม้ว่าชื่อตัวละครและสถานที่จะมาจากภาษาจีนแต่ชื่อเหล่านั้นสะกดตรงตัว และมีวรรณยุกต์กำกับชัดเจนทำให้อ่านง่าย ผู้อ่านสามารถเข้าใจได้ว่า ตัวละครเป็นใครและมีบทบาทในเรื่องอย่างไรด้วยการพิจารณาจากบริบทประกอบ มีสำนวนเปรียบเทียบที่คมคาย บทสนทนาของตัวละครแสดงถึงวาทศิลป์ในการเจรจาความ มีการใช้ภาษาที่โน้มน้าวใจที่ดี

  ลักษณะนิสัยตัวละคร
1. โจโฉ : บุรุษผู้ยอมทรยศคนทั้งโลก แต่ไม่ยอมให้โลกทรยศตน ตำแหน่งสูงสุดคือ มหาอุปราช เป็นผู้กุมอำนาจทั้งปวง อยู่เหนือฮ่องเต้ เดิมทำราชการอยู่ภายในราชสำนัก คนทั้งปวงยำเกรง ถูกแต่งตั้งให้ไปสกัดการโจมตีของขบถโจรโพกผ้าเหลือง สุดท้ายแยกตัวหนีออกมาหลังจาก ลอบฆ่า ตั๋งโต๊ะ ไม่สำเร็จ รวบรวมเจ้าเมืองต่างๆ เข้าโจมตีตั๋งโต๊ะ แต่ไม่สำเร็จ จึงแยกตัวออกมา ต่างหาก สะสมกำลังพลและแสนยานุภาพ ครอบครองหัวเมืองฝ่ายเหนือ จนถูกเชิญมาเป็น มหาอุปราช ได้ใช้ความสามารถ การรู้จักใช้คน และเล่ห์เหลี่ยมกลยุทธ์ ที่เป็นที่เลื่องลือ จนสามารถครอบครองส่วนของแผ่นดินจีนไว้มากที่สุด ที่ได้ชื่อว่า วุยก๊ก
2.
เล่าปี่ : ผู้อ้างว่าสืบเชื้อสายราชวงศ์ฮั่น เดิมเป็นคนยากจน ทอเสื่อขาย ได้ร่วมสาบานเป็นพี่น้อง กับ กวนอู เตียวหุย ปราบปรามขบถโจรโพกผ้าเหลือง นิสัยโอบอ้อมอารี เป็นที่รักใคร่แก่คนทั่วไป ได้เป็นเจ้าเมืองชีจิ๋ว ภายหลังต้องระหกระเหเร่ร่อนไปอาศัยเจ้าเมืองต่างๆอยู่ จนได้ขงเบ้งเป็นที่ปรึกษา จึงได้ฟื้นตัวและสามารถครอบครองดินแดนเสฉวนได้ในชื่อว่า จ๊กก๊ก
3. ซุนกวน : ผู้เป็นบุตรของซุนเกี๋ยน และน้องของซุนเซ็ก ครอบครองดินแดนฝั่งกังตั๋ง อายุน้อยกว่า โจโฉ กับ เล่าปี่มาก อาศัยความรุ่งเรืองของการค้าขายติดแม่น้ำ สร้างความแข็งแกร่ง ให้กับก๊กตัวเอง ได้ใช้ชื่อว่า ง่อก๊ก
4. กวนอู : น้องร่วมสาบานของเล่าปี่ หลังจากตายไปได้ถูกยกย่องว่าเป็นเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ หน้าแดง จักษุยาว หนวดเครางาม มีง้าวคู่กาย ภายหลังอยู่ร่วมกับ กวนเป๋ง ผู้บุตรบุญธรรม กับจิวฉอง เป็นเจ้าเมืองเกงจิ๋ว ถูกแผนกลยุทธ์ของลกซุน และลิบองฆ่าตาย
5. เตียวหุย : น้องร่วมสาบานของ เล่าปี่และเตียวหุย นิสัยวู่วามอารมณ์ร้อน ชอบเหล้าสุรา ศรีษะเหมือนเสือ จักษุโตกลม เสียงดัง มีกำลังมาก ติดตามเล่าปี่มาตลอด ตายเพราะถูกลอบฆ่า และนิสัยวู่วามของตนเอง
6. ขงเบ้ง : ผู้ถูกยกย่องว่า หยั่งรู้ดินฟ้า มหาสมุทร จากคำแนะนำของชีซีทำให้เล่าปี่ต้องมาเชิญด้วยตัวเอง ถึงสามครั้งสามครา มีความรู้เป็นเลิศ รับใช้ราชวงศ์เล่าถึง 2 ชั่วอายุคน ภายหลังเล่าปี่ตาย ได้ฝากฝัง เล่าเสี้ยน ให้ดูแลแต่ไม่อาจสำเร็จได้ เพราะพระเจ้าเล่าเสี้ยนหูเบา เชื่อแต่คำยุยง ของขันที ฮุยโฮ ยกทัพไปปราบปรามชาวม่าน และได้สู้รบกับวุยก๊กหลายครั้ง มีคู่ปรับคือ สุมาอี้
7. สุมาอี้ : เริ่มจากรับข้าราชการเล็กๆ ในก๊กโจโฉ เริ่มไว้วางใจในสมัย พระเจ้าโจยอย ออกสู้รบ กับขงเบ้งหลายครั้ง อย่างคู่คี่สูสี เป็นคู่ปรับตัวฉกาจของขงเบ้ง มีบุตรชื่อสุมาสู สุมาเจียว ได้ถอดพระเจ้าโจฮองออกจากราชสมบัติ สะสมอำนาจเหนือตระกูลโจ ภายหลัง สุมาเอี๋ยน ผู้บุตรสุมาเจียว ถอดพระเจ้าโจฮวนออก แต่งตั้งตัวเองเป็นฮ่องเต้ รวบรวมแผ่นดินจีน เป็นหนึ่งเดียว สถาปนาราชวงศ์จิ้น
8. จูล่ง : วีรบุรุษ ผู้เก่งกาจติดตามเล่าปี่ และขงเบ้ง เป็น 1 ใน 5 ทหารเสือที่เล่าปี่แต่งตั้งขึ้น ประกอบด้วย จูล่ง  กวนอู  เตียวหุย  ม้าเฉียว  ฮองตง สร้างวีรกรรมสำคัญคือ จูล่งฝ่าทัพรับอาเต๊า โดยที่ตัวคนเดียวฝ่าช่วยชีวิตท่ามกลางทหารและองครักษ์มากมายของโจโฉที่ยกทัพลงใต้หวังครอบครองแผ่นดิน ฝ่าออกมาคืนแก่เล่าปี่อย่างแสนสาหัส ฆ่าทหารเอกและทหารเลว ของโจโฉอย่างดาษดื่น เป็นบุคคลที่ตายดีที่สุดในสามก๊ก เพราะตายอย่างสงบ สุภาพเรียบร้อย  นิสัยซื่อสัตย์  กล้าหาญในหน้าที่
9. ตั๋งโต๊ะ : ทรราช ที่อ้างตัวมาชุบเลี้ยงพระเจ้าเหี้ยนเต้ แต่ไม่อยู่ในจริยธรรม ฆ่าคนอย่างสนุกสนาน แผ่นดินเดือดร้อนไปทุกหย่อมหญ้า มีทหารเอกคู่ใจ คือ ลิโป้ ไม่มีใครกล้าต่อกรด้วย ภายหลังตายพราะผู้หญิง โดยเป็นแผนของอองอุ้นใช้กลยุทธ์ที่เลื่องลือ โดยมีแม่นางเตียวเสี้ยน หว่านล้อมเสน่ห์ ให้พ่อลูก ตั๋งโต๊ะ กับลิโป้ ผิดใจกัน
10.ลิโป้ : บุตรบุญธรรมของ ตั๋งโต๊ะ ถูกชุบเลี้ยงมาเป็นองครักษ์ข้างกาย มีฝีมือเป็นหนึ่งในแผ่นดินจีน ยอมฆ่าพ่อบุญธรรมคนเดิมเต๊งหงวน เพราะเห็นแก่ลาภยศ มัวเมาลุ่มหลงอิสตรีได้ขึ้นชื่อเป็น ลูกทรพี 3 พ่อถูกกลยุทธ์แม่นางเตียวเสี้ยน ลุ่มหลงจนฆ่าตั๋งโต๊ะด้วยมือตนเอง หลบหนี ไปพึ่งใบบุญเล่าปี่ แล้วทรยศซ้ำ ภายหลังถูกโจโฉไล่ตามตี จนมุมที่เมืองแห้แฝือ ถูกฆ่า ประหารชีวิต ตัดศีรษะไปเสียบประจาน จบยุคของผู้มีฝีมือเก่งกาจที่สุดในแผ่นดิน
11. จิวยี่ : ผู้ ได้รับฉายาว่าเป็นผู้ถ่มนำลายรดฟ้า ได้อยู่รับใช้ในสมัย ซุนเซ็ก และซุนกวน เป็นเพื่อนสนิทของซุนเซ็ก ได้ถูกชวนมาร่วมบริหารบ้านเมือง ครั้นซุนเซ็กตาย จึงอยู่มาสมัยซุนกวน วางแผนออกรบ ร่วมกับขงเบ้งปราบปรามต่อต้านโจโฉที่ยกทัพมาทำสงครามกับกังตั๋ง ได้ขึ้นชื่อว่าศึกเซ็กเพ็ก สงครามไฟประวัติศาสตร์จารึก ที่เผาผลาญทหารโจโฉร่วมล้านคน ภายหลังถูกขงเบ้งหักหลัง แย่งชิงเมืองทั้งหลายที่รบได้ไป จึงคิดแค้นใจและถูกพิษธนูกลุ้ม ขาดใจตาย ก่อนตายได้ตะโกน ว่า ฟ้าให้ยี่มาเกิด ไฉนจึงให้เหลียงมาเกิดด้วย

  อ่านเพิ่มเติม รายละเอียดเรื่องสามก๊ก clickfd    king m01  king m01

  แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม ไทยสามก๊ก  clickfd   king m01

 อาวุธที่เกี่ยวข้องกับตัวละคร  (http://www.thaisamkok.com)

 1. ง้าวมังกรเขียว

ลักษณะ : เป็นง้าวใหญ่ทำด้วยเหล็กพิเศษ มีลวดลายมังกรบนยอดง้าว มีน้ำหนัก 82 ชั่ง                                                                                 ง้าวนิลนาคะ

ง้าวนิลนาคะ

2. ม้าเซ็กเทา

ลักษณะ : เป็นม้าขนสีแดงราวถ่านเพลิง เซ็กเธาว์แปลว่ากระต่ายแดง ตัวยาวเกือบสามเมตรครึ่ง วิ่งได้วันละพันลี้ หรือเท่ากับหนึ่งหมื่นสองพันเส้น ( ยี่สิบวาเป็นหนึ่งเส้น วาหนึ่งเท่ากับสองเมตร หรือเส้นหนึ่งเท่ากับสี่สิบเมตร 12,000 x 40 = 480,000 เมตร หรือ 480 กิโลเมตร เสียงของม้าเซ็กเธาว์ดังกึกก้องกัมปนาทสะท้านฟ้าสะท้านดิน

ม้าเซ็กเทา

  ข้อมูลเมือง (http://www.thaisamkok.com)

1. ชีจิ๋ว(เมืองของเล่าปี่)

            ในสามก๊กเรียกว่าเป็น ชิวจิ๋วอีกชื่อหนึ่ง เป็นแคว้น 1 ใน 9 สมัยอู๊เต้ ( ก่อน ค.ศ. 2205 – ก่อน ค.ศ. 2197 ) มีอาณาบริเวณครอบคลุมบางส่วนของมณฑลเจียงซู ซานตุง และอันฮุย อำเภอถางเฉิง มณฑลซานตุงในปัจจุบัน เป็นที่ตั้งเมืองหลวงของแคว้น

2. ฮูโต๋(เมืองของโจโฉ)

          ราชธานี โจโฉเป็นผู้ย้ายราชธานีจากเมืองลกเอี๋ยงไปตั้งที่เมืองฮูโต๋ ซึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ ห่างประมาณ 100 ไมล์ ความในสามก๊กว่า “โจโฉได้ฟังดังนั้น ก็มีความยินดี ครั้งเวลารุ่งเช้าก็เข้าไปเฝ้าพระเจ้าเหี้ยนเต้ แล้วทูลว่าเมืองลกเอี๋ยงนี้มีอันตราย จลาจลร้างโรยมาแต่ครั้งตั๋งโต๊ะแล้ว บัดนี้พระองค์ได้เสด็จกลับมาอยู่ บ้านเมืองก็มิได้ปรกติ ขัดสนข้าวปลาอาหาร ถ้าจะให้ตกแต่งบ้างเมืองแลค่ายคูประตูหอรบขึ้นเล่า ก็จะลำบากแก่ไพร่พลทั้งปวงนัก แลเมืองฮูโต๋นั้นประกอบด้วยค่ายคูประตูหอรบ อาณาประชาราษฎร์ก็มีทรัพย์สินมั่งคั่ง ข้าวปลาอาหารก็บริบูรณ์ ด้วยใกล้เมืองโลเอี๋ยง ถึงมาตรว่าจะมีสงครามก็จะได้ป้องกันสะดวก ข้าพเจ้าขอเชิญเสด็จพระองค์ไปอยู่เมืองฮูโต๋ เห็นขุนนางและราษฎรทั้งปวงจะมีความสุข” เมื่อโจผีถอดพระเจ้าเหี้ยนเต้ออกจากราชสมบัติ และตั้งตนขึ้นเป็นกษัตริย์แทน ได้ย้ายราชธานีไปลกเอี๋ยงชั่วคราว แล้วกลับตั้งฮูโต๋เป็นราชธานีใหม่อีกครั้งหนึ่ง และเปลี่ยนชื่อเป็นสวี่ชาง ปัจจุบันคืออำเภอสวี่ชาง ในมณฑลเหอหนาน เป็นศูนย์กลางการผลิตใบยาสูบที่สำคัญที่สุดของประเทศจีน ตัวเมืองเดิมอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอนี้

3. แห้ฝือ(เมืองที่กวนอูควบคุม) 

         เป็นเมืองอยู่ในแคว้นชีจิ๋ว ของเล่าปี่ อยู่ทางทิศตะวันตกของชีจิ๋ว เดิมลิโป้ก็เคยพ่ายแพ้และถูกจับตัวที่นี่

4. เซียงจิ๋ว (เมืองของอ้วนเสี้ยว)

          เซียงจิ๋ว เป็นชื่อมณฑล ที่อยู่ภายใต้อำนาจของอ้วนเสี้ยวอยู่ทางตะวันตกของกิจิ๋ว

5. กิจิ๋ว (เมืองของอ้วนเสี้ยว)

           กิจิ๋ว เป็น แคว้น 1 ใน 9 สมัยอู๊เต้ ( ก่อน ค.ศ. 2205–ก่อน ค.ศ. 2197 ) มีอาณาบริเวณครอบคลุมบางส่วนของมณฑลเหอเป่ย ซานสี เหอหนาน ตอนเหนือของแม่น้ำเหลือง ตอนตะวันตกของมณฑลเหลียงหนิง และเหลียวเหอ ปัจจุบันมีอำเภอจี้ ในมณฑลเหอเป่ย เป็นอนุสรณ์ของแคว้นโบราณแห่งหนึ่ง เป็นที่ตั้งเมืองหลวงเดิม ความตอนหนึ่งในสามก๊กว่า “พระเจ้าเลนเต้จึงเลื่อนที่ให้ฮองฮูสงเป็นที่ติจงกุ๋น แปลว่า ทหารสำหรับรักษาพระองค์ ให้กินเมืองบุยจิวด้วย” คำว่า “บุยจิว” ในต้นฉบับภาษาจีน เขียนว่า จี้โจว คือแคว้นกิจิ๋วนี้ ถัดจากฮองฮูสง ฮันฮกเป็นผู้ครองแคว้น ต่อมาอ้วนเสี้ยวแย่งแคว้นกิจิ๋วได้จากฮันฮก ภายหลังโจโฉยกไปปราบอ้วนเสียวยึดแคว้นได้ทั้งหมด

  กลศึกสามก๊ก   clickfd

  สามก๊ก ฉบับสมบูรณ์ เล่ม 1 – 2

Advertisements

ผู้เขียน:

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s