Posted in เกร็ดวรรณกรรม

วรรคทองในวรรณคดี

วรรคทอง หมายถึง ข้อความหรือบทกวีบางช่วงบางตอนที่มีความหมายดี ไพเราะ ซาบซึ้ง ให้ภาพทางความรู้สึกที่ชัดเจน สะเทือนอารมณ์ กินใจ จนเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป เป็นที่นิยมกันว่าดี เมื่อกล่าวถึงแล้วจะรู้จักกันโดยกว้างสามารถตอบได้เลยว่า วรรคนี้เป็นวรรคในวรรณคดีเรื่องใด และไม่เพียงแต่ในวรรณคดีร้อยกรองเท่านั้นที่จะมีวรรคทอง วรรณกรรมร้อยแก้วก็สามารถมีวรรคทองได้เช่นกัน หากได้รับความนิยมสูง (http://www.thairath.co.th/content/435730)

 

 

Advertisements

ผู้เขียน:

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s