ตัวอย่างผลงานนักเรียน ปีการศึกษา 2560

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

แต่งคำประพันธ์ประเภทฉันท์ 

“รักน่าน…รักษ์นานนาน”

This slideshow requires JavaScript.

image

image

21728195_1550885871629821_7203585221862527594_n21752415_1550885924963149_1489584187433082421_n

เส้น8ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

แต่งคำประพันธ์ หัวข้อ ทุกข์ของชาวนาในบทกวี

 

This slideshow requires JavaScript.

image

21740376_1550885861629822_3579980896678826413_n

 

โฆษณา